Skip to content
  1. Etusivu
  2. /
  3. Toimitusehdot

Toimitusehdot

Toimitus- ja myyntiehdot

Mainospaja T. Pesonen (1042460-8)
Osoite: Sulantie 11, 04300 TUUSULA

1. Yleisesti

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Mainospaja T. Pesosen valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tuote/tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta, materiaaleista tai tuotteista. Asiakkaan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Emme luovuta keräämiämme tietoja kolmansille osapuolille. Voimme käyttää asiakkaan tietoja asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja palveluiden markkinointiin. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla siitä meille. Tutustu myös henkilötietokäytäntöömme.

2. Tarjous

Myyjän tarjoama alustava ehdotus, joka toimii perustana ostajan tilaukselle, annetaan kirjallisesti, mikäli osapuolet eivät ole toisin sopineet. Tarjous on voimassa 30 pv ellei toisin ole sovittu.

3. Tilaus ja sopimus

Tilauksen ja sopimuksen syntymisen perustana on, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen esimerkiksi puhelimella tai sanallisesti.

4. Toimitus

Mikäli osapuolet eivät ole sopineet toisin, toimitus suoritetaan vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Mikäli ostaja niin toivoo, tuote voidaan lähettää ostajan kustannuksella. Ostaja vastaa tavarasta sen jälkeen, kun se on luovutettu ostajalle, tämän edustajalle tai rahdinkuljettajalle, tai kun sovitusti tavara on asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan sovittuna toimitusaikana tai, jos aikataulua ei ole erikseen sovittu, heti kun se on valmistunut. Mikäli toimitus viivästyy, myyjä ei ole korvausvelvollinen, ellei viivästyksestä ole erikseen sovittu.

5. Maksuehdot

Asiakas voi maksaa tuotteen noudon yhteydessä käteisellä tai pankkikortilla. Laskutus toimitetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle tai se on toimitusehtojen mukaisesti ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Mikäli osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, toimituksen maksuaika on 14 päivää netto. Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa tai huomautusmaksu 5 € (+alv). Pidätämme oikeuden laskuttaa osan tilaushinnasta ennakkoon. Viivästyskoron määrä on määritelty Suomen Pankissa. Alle 50 € laskuista veloitamme pienlaskutuslisän 6 € (+alv). Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan tarpeen mukaan. Mikäli asiakkaalla on erääntyneitä laskuja, pidätämme oikeuden kieltäytyä tilausten luovuttamisesta ennen maksujen suorittamista.

6. Hinnanmuutokset

Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen ilmenee myyjästä riippumattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat toimituksen kustannuksiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi raaka-aineiden hintojen muutokset, yleisen palkkatason muutokset, tullien, tuontiverojen, rahtien tai vaihtokurssien muutokset. Myyjällä on myös oikeus tarkistaa hintoja, jos arvonlisäveroa tai toimituksen hintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä muutetaan.

7. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan säilyy myyjällä, kunnes koko kauppasumma on suoritettu kokonaisuudessaan.

8. Pakkaus, toimitus ja rahti:

Mikäli toimituksen vaatimukset ylittävät tavanomaisen pakkaustavan, tällaiset lisäkustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan, ellei toisin ole sovittu; myyjällä on oikeus veloittaa nämä kulut ostajalta erikseen. Jos ostaja niin haluaa, tavara voidaan lähettää myyjän harkitsemalla tai erikseen sovitulla kuljetus tavalla/välineellä, mikäli ostaja sitä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen tarpeelliseksi.  

9. Laatu ja reklamaatio

Mikäli käytettävää raaka-ainetta ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistukseen sellainen raaka-aine, joka soveltuu toimituksen tarkoitukseen sopivimpana vaihtoehtona. Myyjällä on oikeus pitää hallussaan valinnanvapaus painatuksen tai raaka-aineen aiheuttamien lievien värisävy poikkeamien suhteen. Mikäli laadun vaihtelusta tai halutusta laadusta ei ole erikseen sovittu, myyjällä on silloin oikeus määritellä laatu, kuitenkin niin, että se noudattaa alalla vallitsevaa käytäntöä.

Jos tilauksessa mainittua valmistustasoa on tarpeen nostaa teknisistä tai käyttöön liittyvistä syistä, myyjällä on oikeus veloittaa vastaavaa lisämaksua. Tästä kuitenkin kysytään erikseen ostajalta.

Mikäli tuotevirhe aiheuttaa ostajalle suoria tai epäsuoria menetyksiä tai vahinkoja, myyjällä ei ole velvollisuutta maksaa korvausta niistä. On ostajan vastuulla tarkistaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Tuotteessa ilmenevän virheen ilmentyessä, myyjällä on oikeus pyytää tavara takaisin ja joko korjata se tai vaihtaa se uuteen.

10.) Ostajan toimittamat aineistot

Kaikki ostajan myyjälle toimittamat grafiikat, kuvat, piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyöhön liittyvä aineisto ovat ostajan omaisuutta. Myyjän on käsiteltävä tällaista aineistoa luottamuksellisesti. Myyjä ei luovuta aineistoja kolmansille osapuolille. On huomioitava, että myyjä ei ole tiedostojen pitkäaikainen säilytyspaikka. Ostaja vastaa omien tiedostojen säilyttämisestä ja myyjällä ei ole velvollisuutta säilyttää niitä pitkäaikaisesti. Myyjä voi poistaa tiedostot käytöstä ilman erillistä ilmoitusta.

11. Patentti- ja muut oikeudet:

Mikäli tavara valmistetaan ostajalta saapuneiden piirustusten, mallien tai vastaavien ohjeiden pohjalta, ostaja kantaa vastuun kaikista mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta ja seuraamuksista/rikkomuksista. Tilaaja vakuuttaa omistavansa oikeudet/tekijäoikeudet toimittamiinsa painettaviin ja tulostettaviin aineistoihin.

12. Peruutus

Ostajan päättäessä peruuttaa tilauksen, voi myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle kohdistuneet kaikki kustannukset.

13. Ylivoimainen este

Mikäli toimitus estyy, vaikeutuu tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, myyjä vapautuu kaikista vastuistaan ja voi oman harkintansa mukaan joko osittain tai kokonaan purkaa sopimuksen tai siirtää toimituksen sovitun toimitusajan yli, riippuen olosuhteista.

Ylivoimaisena esteenä pidetään seuraavia tilanteita, mikäli ne estävät sopimuksen täytäntöönpanon tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, sotilaalliset liikekannallepanot tai vastaavat yllättävät sotilaskutsut, pakko-otto, takavarikko, energian rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavarapula, työtaistelut, luonnonkatastrofit, merkittävät konerikot, epidemia, sairastuminen, laaja-alaiset raaka-aineiden puutteet sekä alihankkijoiden virheet tai viivästykset edellä mainittujen syiden johdosta ja muut vastaavat tilanteet, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka estävät myyjää täyttämästä toimitusvelvoitettaan.

Mikäli myyjä haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä ja sen päättymisestä ostajalle välittömästi. Jos ylivoimaisen esteen vuoksi sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa on mahdotonta, kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä vastapuolelle välittömästi.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet osapuolten välillä, jotka liittyvät sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin, ja joita ei voida ratkaista neuvotteluin, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.

15. Toimitusehtojen voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja varaamme oikeuden muuttaa näitä ehtoja tarvittaessa.


Käytämme tilausten toimituksissa aina kuin vain on mahdollista kierrätyslaatikoita tuotteiden pakkaukseen.
Haluamme näin osaltamme vähentää ympäristön kuormitusta ja tukea kestävää kehitystä. 
Teippaukset ja painopalvelut

Osoite: Tapio Pesonen Oy, Sulantie 11 yläpiha, 04300 Tuusula
Puhelin: 010 396 2990, myynti(at)tpesonen.fi

@ Mainospaja T. Pesonen / Painamo.fi 2022