Skip to content
  1. Etusivu
  2. /
  3. Tuotteet
  4. /
  5. Tarrat
  6. /
  7. Kemikaali-infot

Kemikaali-infot

Kemikaali-info on tieto kemikaaleista ja niiden vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Kemikaali-info on yleensä luokiteltu kemikaalien vaarallisuuden perusteella, ja se sisältää tietoa kemikaalien ominaisuuksista, käytöstä, varastoinnista ja hävittämisestä. Kemikaali-info on tärkeää, jotta voidaan varmistaa turvallinen käyttö ja käsittely, sekä minimoida niiden haitalliset vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön. 

Kemikaaleja on kaikkialla. Kun noudatat lainsäädäntöä, vähennät kemikaalien riskejä ihmisille ja ympäristölle. Tietoa kemikaalien vaatimuksista, luokituksesta, merkinnöistä ja kemikaaleille myönnettävistä luvista löydät tukes.fi sivuilta.

Yleisesti ottaen pakkausmerkinnät kertovat vaarallisten kemikaalien sisällöstä ja teemme tähän tarkoitukseen tarroja käyttöönne.

Flammable Liquid

Käytämme tilausten toimituksissa aina kuin vain on mahdollista kierrätyslaatikoita tuotteiden pakkaukseen.
Haluamme näin osaltamme vähentää ympäristön kuormitusta ja tukea kestävää kehitystä. 
Teippaukset ja painopalvelut

Osoite: Tapio Pesonen Oy, Sulantie 11 yläpiha, 04300 Tuusula
Puhelin: 010 396 2990, myynti(at)tpesonen.fi

@ Mainospaja T. Pesonen / Painamo.fi 2022