Skip to content

Mikä on Vektorigrafiikka?

Vektorigrafiikka on graafinen esitystapa, joka perustuu matemaattisiin kaavoihin ja muotoihin. Se eroaa bittikarttagrafiikasta, kuten valokuvista. Vektorigrafiikka tallentaa kuvat tarkasti määritellyillä piirroksilla ja muodoilla. Tämä tarkoittaa, että vektorigrafiikka säilyttää terävyytensä ja laadukkuutensa riippumatta koon muutoksista.

Vektorigrafiikkaa käytetään yleensä:

Tarroissa, teipeissä, autoteippauksissa, logoissa, kuvakkeissa jne. kaikissa niin sanotuissa skaalattavissa tai leikattavissa objekteissa, joissa tarkkuus halutaan pitää samana ns. muuttumattomana. Leikattavissa kuvissa vektorigrafiikalla voidaan asettaa leikkuuviivat jota pitkin halutaan saada leikkuri leikkaamaan kohteesta haluttu alue. 

Vektorigrafiikan Edut:

 1. Tarkkuus: Vektorigrafiikka mahdollistaa tarkan ja terävän kuvan, oli koko mikä tahansa.
 2. Muokattavuus: Vektorimuodot ovat muokattavissa ilman laadun menetystä. Voit muuttaa koon, väriä ja muotoa helposti.
 3. Skaalautuvuus: Vektorigrafiikka soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten logoihin, julisteisiin ja verkkosivuihin.

Vektorigrafiikkaa käytetään laajasti erilaisissa sovelluksissa, kuten:

Painotuotanto: Vektorigrafiikkaa käytetään esimerkiksi kirjojen, aikakauslehtien, mainosten ja muiden painotuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa.

 1. Verkkosivujen suunnittelu: Vektorigrafiikkaa käytetään esimerkiksi logojen, kuvakkeiden ja muiden graafisten elementtien luomiseen verkkosivuille.
 2. Grafiikkasuunnittelu: Vektorigrafiikkaa käytetään esimerkiksi logon, mainoksen tai muun visuaalisen ilmeen suunnittelussa.
 3. Tekniikka: Vektorigrafiikkaa käytetään esimerkiksi kaavioiden, piirustusten ja muiden teknisten dokumenttien luomiseen.

Vektorigrafiikkaohjelmat:

Tässä muutamia suosittuja vektorigrafiikkaohjelmia:

 1. Adobe Illustrator: Ammattikäyttöön suunniteltu ohjelma, joka tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja ominaisuuksia. 
 2. Inkscape: Ilmainen ja avoimen lähdekoodin vektorigrafiikkaohjelma, joka sopii hyvin aloittelijoille.
 3. CorelDRAW: Toimiva vaihtoehto, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja vektorigrafiikan luontiin.

Katso myös miten teet näillä ohjelmilla bleed eli leikkuuvarat aineistoosi. Lue lisää tästä.

Tallennusmuoto:

Vektorigrafiikka tallennetaan yleensä muodoissa, jotka säilyttävät matemaattiset tiedot. Yleisesti käytetyt tallennusmuodot ovat:

 1. SVG (Scalable Vector Graphics): Yleinen vektorigrafiikan tallennusmuoto verkkokäytössä. Se tukee skaalautuvuutta ja monipuolista muokattavuutta.
 2. AI (Adobe Illustrator): Tallennusmuoto Adoben Illustrator-ohjelmasta luodulle vektorigrafiikalle.
 3. EPS (Encapsulated PostScript): Tämä tallennusmuoto sopii erityisesti painotuotteiden valmistukseen.
 4. PDF (Portable Document Format): Laajasti käytetty tallennusmuoto, joka säilyttää vektori- ja bittikarttagrafiikan sekä tekstiä. Soveltuu hyvin dokumenttien jakamiseen ja painotuotantoon.
 5. CDR (Corel Draw): Tallennusmuoto Corel Draw -ohjelmasta painotuotteiden valmistukseen. 

Vaikka vektorigrafiikka on erinomainen valinta moniin tarkoituksiin, sillä ei voi korvata bittikarttagrafiikkaa sellaisenaan. Vektorigrafiikka soveltuu erityisesti yksinkertaisiin, selkeisiin muotoihin ja piirroksiin. Monimutkaiset valokuvat ja visuaalisesti yksityiskohtaiset kuvat ovat yleensä parempia bittikarttagrafiikkana.

Miksi Vektorigrafiikkaa Tarvitaan?

Yhteenveto voitaisiin sanoa, että vektorigrafiikkaa tarvitaan seuraavista syistä:

 1. Skaalautuvuus: Säilyttää laadun koon muuttuessa.
 2. Muokattavuus: Helppo muuttaa ilman laadun heikkenemistä.
 3. Selkeys: Tarkat ja terävät kuvat.
 4. Tiedoston koko: Pienemmät tiedostot verkkoon ja jakamiseen. Ovat yleensä pienempiä kuin tiedostokooltaan pienempiä kuin bittikarttakuvat.
 5. Piirustusten luominen: Monimutkaisten kuvien tarkka luominen.
 6. Tulostettavuus: Laadukkaat painotuotteet ilman häiriöitä.
 7. Brändisuunnittelu: Yhtenäiset ja skaalautuvat logot.
 8. Nopea Lataus: Parempi verkkosivujen suorituskyky.
 9. Tekninen Käyttö: Ideaali kaavioissa ja piirroksissa.
 10. Ammattimainen Ilme: Laadukas ulkoasu eri käyttötilanteissa.

Esimerkit

Tässä kaksi esimerkkiä vektorigrafiikan ja bittikartta kuvan eroista.
Huomaa myös, että aina jos kuvan tiedostopääte on jpg, png, bmp, gif on kyseessä bittikarttakuva ja silloin on niiden soveltuvuus huono tiettyihin painotöihin.

Vektorigrafiikka

Huomaa, että kuvaa skaalattaessa tarkkuus säilyy.

Huomaa, että kuvaa skaalattaessa tarkkuus säilyy.

Bittikarttakuva

Huomaa, että kuvaa skaalattaessa kuva pikselöityy epätarkaksi.

Huomaa, että kuvaa skaalattaessa kuva pikselöityy epätarkaksi.

Mitä sitten jos sinulla ei ole vektorigrafiikkatiedostoa?

Monesti aineisto voi olla vektoroitavissa (eli kuva muutetaan viivagrafiikaksi) ja silloin me voimme vektoroida bittikarttakuvan vektorigrafiikaksi korvausta vastaan.

Bittikarttakuvan vektorointi ”trace” on prosessi, jossa muutetaan bittikarttagrafiikka (kuten valokuva) vektorigrafiikaksi. Tämä tapahtuu määrittelemällä kuvan muodot ja rajat matemaattisesti tarkkojen viivojen, käyrien ja muotojen avulla. Vektorointiprosessissa ohjelma ”jäljittää” bittikarttakuvan piirrokseksi, joka säilyttää tarkkuuden ja laadun vektorimuodossa.

Tätä tekniikkaa käytetään usein, kun halutaan saada bittikarttakuvasta skaalautuva ja muokattava versio. Esimerkiksi logon tai kuvan muokkaaminen, joka on alun perin tallennettu bittikarttamuodossa, voi olla hankalaa ilman laadun menetystä. Vektoroinnin ansiosta kuva voidaan skaalata suuremmaksi tai pienemmäksi tarpeen mukaan ilman pikselöitymistä tai epätarkkuutta. Tosin vektoroitava kuva-aineisto voi olla liian epätarkka, jolloin vektorointi on hankalaa.

Vaikka vektorointi voi olla automatisoitu prosessi joissain grafiikkaohjelmissa, se voi vaatia myös manuaalista viimeistelyä erityisesti monimutkaisempien tai huonolaatuisten kuvien kanssa.

Voiko vektoroinnin tehdä manuaalisesti?

Kyllä, voit käyttää vektoroinnin työkaluja ja sitten vaan piirrät ääriviivat bittikarttakuvan päälle. Lopuksi tallenna se vektorigrafiikka tiedostoksi. Tämä prosessi tunnetaan yleisesti nimellä ”manuaalinen vektorointi”, joka tarkoittaa kuvan jäljittämistä viivagrafiikaksi. Ennen tämä tapa oli hyvinkin yleinen kun piirrettiin yrityksen logot vektorigrafiikaksi. 

Tässä on esimerkki yleisestä prosessista kuinka teet vektoroinnin manuaalisesti:

Luo uusi tyhjä sivu: Avaa grafiikkaohjelma ja luo uusi tyhjä sivu, jolle voit piirtää vektorigrafiikan.

Lisää alimmalle tasolle bittikarttakuva: Lisää bittikarttakuva, jonka haluat muuttaa vektorigrafiikaksi, sivulle.

Piirrä ääriviivat: Käytä ohjelman piirtotyökaluja piirtääksesi ääriviivat bittikarttakuvan päälle. Yritä seurata kuvan muotoja mahdollisimman tarkasti.

Muokkaa viivoja: Voit muokata ja säätää piirrettyjä ääriviivoja tarvittaessa, jotta ne vastaavat paremmin alkuperäistä kuvaa. Pyöristys, suoristus, leikkaus, yhdistäminen tulevat monesti tarpeeseen.

Tallenna lopuksi työ vektorigrafiikka tiedostoksi

On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä prosessi voi olla aikaa vievä. Varsinkin silloin kun haluttu kuva on monimutkainen tai epätarkka. Automatisoidut vektorointityökalut voivat auttaa nopeuttamaan prosessia, mutta ne eivät aina tuota täydellistä tulosta. Lopputulos riippuu käytetystä ohjelmasta, käden taidoista ja kuvan monimutkaisuudesta.

vektorigrafiikka_ja_vektorointi

Lue lisää:


Käytämme tilausten toimituksissa aina kuin vain on mahdollista kierrätyslaatikoita tuotteiden pakkaukseen.
Haluamme näin osaltamme vähentää ympäristön kuormitusta ja tukea kestävää kehitystä. 
Teippaukset ja painopalvelut

Osoite: Tapio Pesonen Oy, Sulantie 11 yläpiha, 04300 Tuusula
Puhelin: 010 396 2990, myynti(at)tpesonen.fi

@ Mainospaja T. Pesonen / Painamo.fi 2022